ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านเชียง ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 25 มกราคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส3 เมษายน 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านดอนเข็ม 7 ตุลาคม 2559
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านเชียง 7 ตุลาคม 2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 6 25 มีนาคม 2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 25 มีนาคม 2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 15 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 15 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 14 มกราคม 2559

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 14 มกราคม 2559
ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 14 มกราคม 2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 14 มกราคม 2559