ติดต่อสอบถาม

 

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ หมู่ที่3 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160

          โทรศัทพ์/โทรสาร 0 3561 0519

          http://www.phomuangphan.go.th

          E-Mail : admin@phomuangphan.go.th

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ หมู่ที่3 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160 โทรศัทพ์/โทรสาร 0 3561 0519  E-Mail : admin@phomuangphan.go.th